Έμφυλη (αν)ισότητα

Ας δούμε όμως και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ακόμη και σήμερα, σε πρακτικό επίπεδο, στην καθημερινή ζωή υπάρχει μια βαθιά ριζωμένη ανισότητα.