Ενδεικτικό επιστημονικό οπλοστάσιο υπέρ της ομογονεϊκότητας

Ομογονεϊκότητα

Ο υπ. Δικαιοσύνης, δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή πώς «όλες οι επιστημονικές μελέτες κατατείνουν στο γεγονός, ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με τη φυσική παρουσία και των δύο φύλων και των δύο γονέων, είναι παιδιά τα οποία προσαρμόζονται πολύ εύκολα σε μια δύσκολη κοινωνική πραγματικότητα, είναι παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν πολλά ή ιδιαίτερα ψυχολογικά προβλήματα και είναι παιδιά τα οποία μπορούν να αντιμετωπίζουν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία τις δυσκολίες της ζωής». Πρόκειται για δήλωση που δεν κατατείνει μόνο ενάντια στο δικαίωμα γονεϊκότητας των ομόφυλων ζευγαριών αλλά σε κάθε μορφή γονεϊκότητας, η οποία δεν περιλαμβάνει την φυσική παρουσία και των «δύο φύλων, και των δύο γονέων»· παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά που μεγαλώνουν με την φυσική παρουσία ενός εκ των δύο γονέων, παιδιά που οι γονείς τους είναι οι παππούδες ή οι γιαγιάδες τους.

Ιδίως σε ό,τι αφορά την γονεϊκότητα των ομόφυλων ζευγαριών παρατίθενται παρακάτω ενδεικτικά ορισμένα σύγχρονα κείμενα σχετικά με την ομογονεϊκότητα, που καταρρίπτουν την δήλωση του Υπουργού. Σύμφωνα με άρθρο της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, στο οποίο γίνεται ενδελεχής αναφορά σε έρευνες, που στόχο είχαν να αναδείξουν τα κριτήρια από τα οποία εξαρτάται η ευημερία του παιδιού, αλλά και να κάνουν μια σύγκριση μεταξύ των ετερόφυλων και ομόφυλων γονέων, αποδεικνύεται ότι η σχέση του γονέα με το παιδί και το αίσθημα ασφάλειας που αυτή προσφέρει, καθώς και η οικονομική ασφάλεια είναι μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιδιού, ενώ το φύλο και ο σεξουαλικός προσανατολισμός δεν αναφέρονται μεταξύ αυτών των παραγόντων. Το ίδιο ακριβώς επισημαίνουν και 55 ακαδημαϊκοί από τον χώρο της ψυχολογίας, από Ελλάδα και εξωτερικό, για το θέμα της τεκνοθεσίας και αναδοχής των ανηλίκων. Αναφέρουν συγκεκριμένα ότι η ομοφυλοφιλία των γονέων δεν επηρεάζει τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού, η οποία επηρεάζεται από τρεις παράγοντες: πρώτον, την ποιότητα των σχέσεων γονέα-παιδιού, δεύτερον, την ποιότητα των σχέσεων των σημαντικών ενηλίκων στη ζωή του παιδιού ή του εφήβου και τρίτον τους οικονομικούς και άλλους πόρους που είναι στη διάθεση του παιδιού ή του εφήβου.

Στην αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την τεκνοθεσία παιδιών στο άρθρο 4 προβλέπεται ότι οι αρχές κατά την εξέταση των αιτημάτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού και την εύρεση αρμονικής εστίας. Στο άρθρο 7 παρ. 2 της ίδιας σύμβασης ρητά αναφέρεται ότι το δικαίωμα αυτό μπορεί να επεκταθεί και στα ομόφυλα ζευγάρια. Επιπλέον, στον αριθμό 26 της Σύστασης CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη λαμβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, οφείλουν διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις που αφορούν τη γονική μέριμνα ή κηδεμονία ενός παιδιού θα λαμβάνονται χωρίς διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.

Το κέλυφος της επίκλησης στην επιστημονική αυθεντία για την κάλυψη ομοφοβικών απόψεων έχει σπάσει και δεν προστατεύει πια κανένα ομοφοβικό άτομο, που τις εκφράζει. Το πλέγμα διατάξεων για την προστασία των ΛΟΑΤΚΙ οικογενειών ισχυροποιείται όλο και περισσότερο. Όμοια ισχυροποιείται και η ανοχή των ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπων σε τέτοιου είδους απόψεις.

Δέσποινα Νάτση

Νομικός | Ερευνήτρια

Πηγή: Δ. Νάτση, Θ. Παπά, Η νομοθετική αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων στην Ελλάδα, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, Θεσσαλονίκη, Μάιος, 2019, σ. 54 επ., Διαθέσιμο εδώ: https://gr.boell.org/el/2019/05/22/i-nomothetiki-antimetopisi-ton-emfylon-diakriseon-stin-ellada